Missie en visie KansPlus Oisterwijk e.o.

Missie:
KansPlus Oisterwijk e.o. streeft naar een waardevol leven voor mensen met een verstandelijke beperking. De kwaliteit van leven staat centraal en de eigen mogelijkheden van de cliënt dienen ten volle benut en ontwikkeld te worden.
Visie:
KansPlus Oisterwijk e.o. zal bij de belangenbehartiging zo veel mogelijk samen optrekken met de andere ouderverenigingen en waar mogelijk samenwerken om daadkrachtiger te zijn.
Bij de vereniging heerst een zodanige cultuur waar mensen met een verstandelijke beperking en of hun verwanten zich thuis voelen en elkaar kunnen ontmoeten.
De vereniging heeft een zodanige naamsbekendheid, dat zij bekend is bij de doelgroep en soortgelijke belangenorganisaties en lokale overheden.

Oisterwijk 2015